Informace o ochraně osobních údajů – zaměstnanci a pronajímatelé

Informace o ochraně osobních údajů – zaměstnanci a pronajímatelé

Vážení,

s ohledem na úpravu osobních údajů, které se dnem 25.5.2018 nově řídí Nařízením evropského parlamentu a rada (EU) ze dne 27.dubna 2016 si Vás v souladu s Nařízením dovolujeme informovat o tom, že Vaše osobní údaje zpracováváme. Důvod zpracování je zákonný a smluvní. Rovněž Vás upozorňujeme na Vaše práva, která v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte. Rozsah těchto práv najdete v předpise uvedeném shora. Vaše osobní údaje minimalizujeme a bez Vašeho vědomí nikomu nepředáváme, mimo povinností, které jsou uloženy zákonem.

Veškeré informace ke zpracování Vašich osobních údajů Vám rádi poskytneme.

Dohledovým orgánem nad ochranou osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 727/27.