Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je rozdělena do 4 výrobních závodů: Ivanovice na Hané, Hoštice, Švábenice a Moravské Prusy.
Závody mají ve správě majetek a pracovní síly, které jsou nutné k zajištění provozu.
Hlavními plodinami v rostlinné výrobě jsou: pšenice, ječmen, kukuřice na zrno, řepka, soja, mák, silážní kukuřice a vojtěška (na zeleno).
Rostlinná výroba je určena převážně k prodeji. Z menší části slouží také jako krmivo pro námi chovaný skot.