Živočišná výroba

Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na chov mléčného skotu (plemeno HOLŠTÝN). Chov je soustředěn ve střediscích Rybníček a Chvalkovice na Hané.
Chováme stádo více jak 1600 ks mléčného skotu v kategoriích telata, jalovice, vysokobřezí jalovice a dojnice.

V roce 2017 jsme uvedli do provozu OMD (odchovna mladého dobytka) ve Chvalkovicích na Hané.

středisko Rybníček
středisko Chvalkovice na Hané