Rostlinná výroba

Hlavními plodinami jsou: pšenice, ječmen, kukuřice na zrno, řepka, soja, mák, silážní kukuřice a vojtěška.

Živočišná výroba

Je zaměřena na chov mléčného skotu (plemeno HOLŠTÝN). Chováme stádo více jak 1600 ks.

Bioplynová stanice

BPS Rybníček byla uvedena do provozu 5.12.2012